© Κατασκευή ιστοσελίδας 2016
Κυριακή Παπαδοπούλου Παιδίατρος Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC
Βενιζέλου 62 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 2551033008

Πιστοποίηση IBCLC

(International Board-Certified Lactation Consultant)
Η πιστοποίηση αυτή δίνεται από το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners), έναν ανεξάρτητο διεθνή φορέα πιστοποίησης που διενεργεί υψηλού επιπέδου εξετάσεις σε όλες τις χώρες για την πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στον χώρο του θηλασμού από το 1985. Η διαδικασία της πιστοποίησης – από την απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του Μητρικού Θηλασμού μέχρι την τελική γραπτή εξέταση – απαιτεί συνεχή επιμόρφωση, γίνεται κάθε 5 χρόνια και είναι μελετημένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και να καθορίζει υψηλό επαγγελματικό επίπεδο λειτουργίας των Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC. Για τον λόγο αυτό έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο ως η πιο έγκυρη στον τομέα του θηλασμού.
Ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας (IBCLC) είναι ένας επαγγελματίας υγείας που έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις, την εμπειρία και την ορθή επαγγελματική στάση, ώστε να παρέχει ποιοτική, θεωρητική και πρακτική βοήθεια, συμπαράσταση και υποστήριξη στη θηλάζουσα μητέρα. Οι Πιστοποιημένες/οι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC δουλεύουν μαζί με τις μητέρες και τις οικογένειες για την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων της γαλουχίας, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις που αφορούν το παιδί τους πριν και μετά την γέννησή του και γενικά προωθούν ένα κοινωνικό περιβάλλον που υποστηρίζει τον μητρικό θηλασμό.